Van Xả Khí, Air Vent Valve Yoshitake

Van Xả Khí, Air Vent Valve Yoshitake chuyên dùng cho dầu nước nóng để loại bỏ bọt khí ra bên ngoài bên trong đường ống tránh tạo áp suất chân không

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.


Van Xả Khí, Air Vent Valve Yoshitake