Van cầu, van hơi chữ ngã kitz được đặt tên theo hình dạng của nó. Cấu tạo này buộc một sự thay đổi theo hướng dòng chảy môi chất hơi, dầu nóng trong hình thức của chữ S.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.