Van cầu, van hơi chữ ngã kitz được đặt tên theo hình dạng của nó. Cấu tạo này buộc một sự thay đổi theo hướng dòng chảy môi chất hơi, dầu nóng trong hình thức của chữ S.

0902357725
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon