GIOĂNG TEFLON PTFE

Gioăng teflon ptfe làm kín mặt bích với đặc tính khó phản ứng với lưu chất khác nhau nên dùng trong ứng dụng chịu hóa chất, hơi nóng, khí nén, dầu, nước sạch.

0902357725
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon