Gioăng kim loại có chức năng linh hoạt và phục hồi là rất cần thiết chống lại ảnh hưởng của áp suất và biến động nhiệt độ cho các mối nối mặt bích, bộ trao đổi nhiệt, lỗ hổng nồi hơi, hố ga

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.