Dây tết chèn gland packing sử dụng làm kín và hạn chế rò rỉ của môi chất như nước, dầu, khí nén, hóa chất, hơi nóng làm việc dọc theo ty van và trục máy bơm.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.